Kontakt oss

Nedenfor har vi samlet en rekke hyppig forekommende spørsmål. Om du ikke finner svar på dine spørsmål her kan du sende en melding til kundesupport, og våre eksperter vil svare så snart som mulig.

Hvor lang tid tar det å registrere et varemerke?

Registeringstiden varierer fra jurisdiksjon til jurisdiksjon. I de fleste tilfeller tar det flere måneder før registreringen er fullført, og det kan ofte ta enda lenger. Din søknad gir deg dog prioritet fra søknadstidspunktet. Allerede når du søker har du derfor oppnådd en de facto beskyttelse mot at andre søker eller opparbeider rett til varemerket ditt gjennom bruk. Umiddelbart etter å ha mottatt din søknad vil vårt juridiske team kontakte deg og gå gjennom søknadsprosessen og gi deg mer informasjon om forventet behandlingstid.

Hvilken type varemerke bør jeg registrere?

Om varemerket du skal registrere er et tradisjonelt merkevare for dine varer og tjenester, står valget normalt mellom et ordmerke eller grafisk merke. Hvilket av disse to du bør velge vil normalt bero på merkevaren selv. Noen merkevarer inneholder ingen direkte ord (slik som Nike's 'swoosh' logo) og et ordmerke er da selvsagt utelukket. Selv om din merkevare inneholder bokstaver eller ord (slik som de fleste logoer) så kan det være hensiktsmessig å velge et grafisk merke dersom det er det visuelle inntrykket som logoen gir som er det viktigste. I noen jurisdiksjoner (herunder Norge) så kan man dessuten søke om registrering av såkalte kombinerte merker der du oppnår beskyttelse for en kombinasjon av selve ordene og de grafiske elementene. Det er helhetsinntrykket som normalt er beskyttet mot like eller forvekslingsbare merker. Våre juridiske eksperter vil i slike situasjoner normalt kontakte deg for å diskutere hva som er beste løsning for deg. Likeledes vil vårt jurdiske team ta kontakt for å diskutere søknaden din dersom de mener det fremstår åpenbart at du har valgt feil varemerketype.

Hva trenger dere fra meg for å starte søknadsprosessen?

Dokumentasjonen som kreves for registrering av et varemerke varierer fra jurisdiksjon til jurisdiksjon, men er normalt svært enkel. Om du skal registrere et grafisk merke, kombinert merke, 3D merke eller lydmerke så vil du under registreringen på våre nettsider bli bedt om å laste opp en fil med merke. Vi vil gjennomgå filen og kontakte deg dersom vi trenger ytterligere opplysninger. I noen jurisdiksjoner vil det kunne være påkrevd med dokumentasjon for søkeren (for eksempel firmaattest) og i disse sakene vil vi alltid ta kontakt for å diskutere hvilke filer eller dokumenter du må sende oss.

Nøyaktig hva gjør dere for meg?

Som varemerkeagent vil vi bistå deg gjennom hele søknadsprosessen. Før vi fyller ut og sender inn selve søknaden gjennomfører vi et initialt søk (en forenklet forundersøkelse) for å sjekke om det foreligger noen åpenbare konflikter med eksisterende merker. Vi vil gjennomgå din beskrivelse av din virksomhetstype og velge varemerkeklasser som både matcher den type varer og tjenester som du skal anvende varemerket for, samtidig som de gir deg en så bred beskyttelse for varemerket som mulig. Våre eksperter vil deretter anvende den seneste Nice Klassifiseringen for å velge korrekte klasser. Vi vil utforme søknandsskjema og sende disse inn til rett registrar. Vår erfaring med denne prosessen gjør det mulig for oss å redusere muligheten for forsinkelser eller feil i søknadsprosessen. I de jurisdiksjoner der dette er mulig vil vi oppføre oss selv som agent for søknaden, og dermed forbli første kontaktpunkt for senere korrespondanse. Dette sparer deg tid og hodebry.

Kan jeg gjøre dette selv?

Ja, en hver person kan søke direkte med myndighetene om å registrere et varemerke. Utenfor din egen jurisdiksjon kan det dog på grunn av språk og juridiske krav være nødvendig å ha en lokal agent. Å registrere et varemerke kan dog være svært tidkrevende, og om du ikke er vant til å jobbe med juridiske begrep og godt kjent med Nice-klassifiseringssystemet kan det være vanskelig for deg å tilse registrering i rett varemerkeklasser. Nice-klassifiseringssystemet er komplisert og noen klasser kan være overlappende eller tilsynelatende så like at det kan skape senere problemer for deg. Klasse 29 i Nice-klassifiseringssystemet dekker for eksempel «fruktbaserte snacks», klasse 30 «cereal baserte snacks» og klasse 43 fysiske snackbars. I mange jurisdiksjoner er det høye kostnader forbundet med å øke antall klasser du søker for, og når vi utarbeider en søknad vil vi bruke vår praktiske erfaring, juridiske kunnskap og kjennskap til Nice-klassifiseringssystemet til å oppnå bredest mulig relevant beskyttelse med færrest mulige klasser. Om vi mener det er nødvendig av hensyn til beskyttelse av ditt varemerke, med henblikk på din virksomhet, å øke antall klasser utover det som er standard i den aktuelle jurisdiksjonen, vil vi alltid kontakte deg og diskutere forholdet og foreslå endringer i søknaden med tanke på din overordnede varemerkebeskyttelse.

Vi foretar også alltid foretar preliminære søk før registermelding innsendes. Resultatet av disse undersøkelsene bruker vi aktivt til å velge klasser og tilpasse søknaden. Det er ikke uvanlig at en søknad tar 10-18 måneder å bli ferdigbehandlet hos myndighetene og ved å fange opp problemer allerede i denne fasen forhindrer vi unødvendige forsinkelser og vansker senere. Vår erfaring er at det ofte i siste ende blir billigere, og alltid er tryggere, å benytte en profesjonell varemerkeagent for registrering av ditt varemerke.

Må jeg fortsatt betale dersom min varemerkesøknad blir avvist

Dette varierer fra jurisdiksjon til jurisdiksjon, og vil også bero på årsaken til at din søknad ble avvist. Før søknaden din innsendes vil vi alltid gjennomføre en enkel forundersøkelse for å unngå helt åpenbare konflikter med eksisterende varemerker, og vi vil også gjennomgå din søknad for å redusere faren for avvisning som følge av tekniske feil. Om vi på dette stadiet i prosessen mener at din søknad vil bli avvist så vil vi ta kontakt for å diskutere søknaden din. Ofte kan problemer løses med små endringer enten i varemerket eller i klassifiseringen. Om du likevel på dette stadiet ikke ønsker å fortsette med registreringen så vil vi refundere 100% av våre gebyrer.

Hvor lenge varer en varemerkeregistrering

Dette varierer noe fra jurisdiksjon til jurisdiksjon. I de fleste land gjelder den opprinnelige beskyttelsen i 10 år, og deretter kan varemerket fornyes.

Min merkevare eller firmanavn er allerede registrert som mitt domenenavn. Bør jeg registrere et varemerke også?

Ja! Et domenenavn forhindrer ikke en konkurrent fra å selge varer og tjenester med din merkevare. Enda viktigere er det dog at dersom noen registrerer et varemerke med samme eller liknende innhold som ditt domenenavn, kan du risikere å måtte gi fra deg domenet. Oslo Tingrett har lagt til grunn at retten til varemerke går foran retten til domenenavn, også der domenenavnet er registrert før varemerket. Du kan lese hele dommen her: Norid.no om rettssaker i domenekonflikter.

Min merkevare er mitt firmanavn. Bør jeg registrere et varemerke også?

Ja! Å registrere et firma vil i de fleste jurisdiksjoner ikke forhindre konkurrenter fra å selge varer og tjenester med din merkevare eller å registrere ditt firmanavn som et varemerke. I de fleste jurisdiksjoner forhindrer foretaksregisteret bare registrering av navn som er absolutt identiske med ditt eksisterende firmanavn. So om du har registrert “Roger\’s Service AS” kan andre fortsatt registrere “Roger\’s Services AS”. Dette er en helt annen situasjon enn for varemerker hvor beskyttelsen mot konkurrenter gjelder alle merker som kan skape forvirring. Og kanskje viktigst av alt: Om du kun har registrert et selskapsnavn og ingen varemerker, så kan fortsatt tredjeparter søke om varemerkeregistrering før deg og forhindre deg fra å handle under ditt eget firmanavn!

Hva er varemerke klasser og hvorfor er de viktige?

Varemerkebeskyttelse tildeles normalt i en spesifikk bransje eller for en spesifikk type varer eller tjenester. Så om noen registrerer “Donald’s Nuts” i en klasse for fruktbaserte snacks så kan andre likevel sette opp en behandlingsinsitusjon innen helse med navn “Donald’s Nuts”. I en slik situasjon så er varemerkene identiske, men fordi det er så stor forskjell på de to typer produkter og tjenester vil dette neppe skape problemer for en innehaver av varemerket. Nice-klassifiseringen er komplisert og visse klasser overlapper eller er så like at det kan skape forretningsmessige problemer om registreringen ikke er tilstrekkelig omfattende. Klasse 29 i Nice-klassifiseringssystemet dekker for eksempel «fruktbaserte snacks», klasse 30 «cereal baserte snacks» og klasse 43 fysiske snackbars. I slike tilfeller kan det skape betydelige problemer for en rettighetshaver dersom søknaden ikke er tilstrekkelig gjennomtenkt, og i verste fall kan varemerket vise seg verdiløst. Benytter du deg av en varemerkeagent som TRADEMACK så får du profesjonell hjelp som maksimerer beskyttelsen for ditt varemerke innen de varer og tjenester du tilbyr eller planlegger å tilby.

Kan jeg selge mitt varemerke?

Ja! Et varemerke er et aktiva på lik linje med fysiske aktiva, og kan kjøpes og selges.

Skal jeg bruke ™ eller ® etter mitt varemerke?

Disse symbolene indikerer at merket du anvender er en immateriell rettighet. R i sirker indikerer dog spesifikt at ditt varemerke er korrekt og lovlig registrert. Det er ikke tillatt å bruke en R i en sirkel av denne type uten å ha registrert varemerket.

Kan jeg endre klasser etter at mitt varemerke er registrert?

Nei. En varemerkeregistrering kan normalt ikke endres eller utvides. Om du ønsker å oppnå beskyttelse i andre klasser enn du opprinnelig søkte så må du i de fleste jurisdiksjoner sende inn en helt ny søknad, med de kostnader det innebærer. Når du søker om varemerkeregistrering er det derfor viktig at du tar høyde for eventuell utvidelse av din virksomhet, og nye varer og tjenester du kan komme til å ville tilby under samme varemerke senere.

BESKYTT DITT VAREMERKE NÅ! Start nå