Kontakt oss

Et varemerke er et merke eller symbol som skiller dine varer og tjenester fra de av dine konkurrenter. Av denne grunn er ditt varemerke (eller din «merkevare» på folkemunne) kanskje din bedrifts mest verdifulle aktiva.

Typer av varemerker

Varemerker kommer i mange ulike former og typer. De mest vanlige er såkalte ordmerker (et enkelt navn eller en frase) og grafiske merker. Grafiske merker er ikke direkte linket til et navn eller en frase, selv om de kan inneholde slike (slik som for eksempel mange logo). I stedet gjelder beskyttelsen selve designet eller bildet. Begge typer varemerkeregistreringer forhindrer tredjeparter å anvende selve varemerket direkte. Enda viktigere er det at registreringen også forhindrer tredjeparter å bruke merker som likner eller har likehetstrekk som kan forårsake forvirring eller misforståelser i markedet. Et ordmerke som for eksempel «ABCkost» kan således forhindre andre å bruke «ABSEkost» fordi det kan være egnet til å skape misforståelser. Likeledes vil et registrert grafisk merke gi beskyttelse basert på det overordnede inntrykk som bildet gir, selv om enkelte ord eller designelementer kan være annerledes. Den kjente svingende hvite fonten på rød bakgrunn som Coca-Cola™ bruker i sin markedsføring kan for eksempel forhindre andre fra å bruke en liknende font på liknende bakgrunn, selv om ordene i teksten skulle være helt annerledes.

Det finnes også mindre vanlige varemerker, slik som 3D varemerker for å beskytte en viss formgiving, og til og med lyd og luktmerker. I mange jurisdiksjoner er det mulig å registrere kombinerte merker – hvor samme registrering beskytter både ordlyden og designet.

Om jeg registrerer et varemerke, har jeg da krav på domenet også?

Selv om varemerker og domener juridisk sett er helt atskilte rettigheter så vil du ofte ha en utvidet rett til et domenenavn for et varemerke du er innehaver av. Dette gjelder også der en tredjepart allerede har registrert domenet. Normalt er det avgjørende om tredjeparten registrerte domenet uten legitim rett og i ond tro. I de tilfeller der ditt varemerke er registrert (og således har blitt vurdert opp mot de krav til unikhet som ligger i dette) vil det normalt være tilfelle, og du vil kunne levere en domenedisputt med krav om at domenet enten slettes eller overføres deg.

Hvor oppnår jeg beskyttelse?

Ditt varemerke beskyttes i den eller de jurisdiksjoner du registrerer det. Om du ønsker beskyttelse i flere land eller over hele verden så må det søkes i hvert land. Det finnes muligheter for å søke i flere land samtidig, med kun en enkelt søknad, ved å anvende den såkalte madridprotokollen. TRADEMACK kan hjelpe deg å registrere ditt varemerke i flere land, enten ett og ett eller som en søknad gjennom madridprotokollen.

Hva kan jeg registrere som et varemerke?

Praktisk talt alt kan registreres som et varemerke om det gjøres på rett mate. Det er dog visse grunnregler som må følges. Det mest essensielle er at ditt varemerke må være et unikt kjennetegn for de varer og tjenester du leverer. Ord eller fraser som ikke er unike, for eksempel ord som bare beskriver et område («Oslo» eller «Made in Norway») kan altså ikke registreres. Likeledes kan heller ikke merker som allerede er innarbeidet som begrep innen din bransje registreres (for eksempel «skiftenøkkel» i byggbransjen eller «vindusvisker» i bilbransjen). Avslutningsvis kan heller ikke villedende eller støtende merker registreres. Ulike jurisdiksjoner kan ha ulike detaljregler. TRADEMACK har in-house eksperter i alle jurisdiksjoner vi tilbyr registreringer og vi kan bistå med råd og veiledning som øker muligheten for at din søknad godkjennes.

Kan jeg ha rett til et varemerke uten registrering?

I de fleste jurisdiksjoner kan du oppnå en viss grad av beskyttelse gjennom såkalt innarbeidelse. Nøyaktig hva som kreves for innarbeidelse av et varemerke vil variere fra land til land, men generelt må du 1) dokumentere at varemerket bare er ditt, 2) at du har bygd opp et velkjent merke over en viss tid, 3) at varemerket er kjent over hele landet og ikke bare lokalt og 4) at eventuell tredjeparts bruk påfører deg en målbar skade.

Det kan være både kostbart og vanskelig å dokumentere disse forholdene tilstrekkelig. Generelt er det derfor anbefalt at du registrerer ditt varemerke i stedet for å satse på en innarbeidelse i markedet. Ikke minst fordi du i prosessen med innarbeidelse alltid risikerer at noen andre registrerer varemerket og derfor kan få en rett til dette som medfører at du må stanse bruken av ditt eget varemerke.

BESKYTT DITT VAREMERKE NÅ! Start nå